بعد از نصب PDM حتما باید همگام سازی مرورگرها انجام بدهید

همگام سازی مرورگر Chrome

1.ابتدا برنامه PDM را اجرا نمائید.

2.سپس مانند تصویر زیر بروی لوگوی PDM کلیک کرده،و بروری همگاسازی مرورگر رفته،سپس بروی Chrome کلیک نمائید.

3.سپس بروی Add extensions کلیک نمائید.

همگام سازی مرورگر Firefox

1.ابتدا برنامه PDM را اجرا نمائید.

2.سپس مانند تصویر زیر بروی لوگوی PDM کلیک کرده،و بروری همگاسازی مرورگر رفته،سپس بروی Firefox کلیک نمائید.

3.منتظر بمانید تا مرورگر فایرفاکس شما باز شود،سپس بروی Install کلیک نمائید.

همگام سازی مرورگر Opera

1.ابتدا برنامه PDM را اجرا نمائید.

2.سپس مانند تصویر زیر بروی لوگوی PDM کلیک کرده،و بروری همگاسازی مرورگر رفته،سپس بروی Opera کلیک نمائید.

3.منتظر بمانید تا مرورگر Opera شما باز شود،سپس بروی Install کلیک نمائید.

بازگشت به بالا