گواهی ثبت نرم افزار

نرم افزار طراحی مدیریت دانلود پارسیان دارای تاییدیه شورای عالی انفورماتیک و گواهی ثبت از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال می باشند.

 

بازگشت به بالا